जेठ १३ गते २०७९

पोखरा महानगर पालिका वडा नं ३ को पदस्थापन फोटो फिचर

पोखरा महानगर पालिका वडा नं ३ को पदस्थापन बुद्ध शिक्षा पञ्चशिल को अनुशरण गर्दै कार्यक्रम सम्पनन भएको छ


फोटो सन्देश उदाश