फागुन १४ गते २०७७

बारही मन्दिर

बारही मन्दिर परिसरमा परेवालाई चारो दिदै भक्तजन ।