भाद्र २८ गते २०७७

आस्था

लकडाउनका कारण मन्दिर जान नपाएपछि वारी वाटनै फुल अक्षता चढाउने गर्दछन भक्तजन